Idrotts/klassisk massage

Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer.
Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass (att trycka) eller grekiskans masso (jag knådar). Med massage menas en i terapeutiskt syfte utförd bearbetning eller behandling av kroppens mjuka vävnader medelst rörligt tryck i olika former. Behandlingen utförs vanligen med händerna, men i dag tas även apparater till hjälp.
Massage uppges ha en verkan både på kroppsliga och emotionella faktorer, såsom ökat lymfflöde och ökad blodcirkulation (smärtor och trötthet beror ofta på en lokal blodbrist som motverkas av massage) och sammanväxningar och knutor i musklerna motverkas. Även hormonutsöndringen påverkas.
Massage används vid tex muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling.
Massage bör däremot inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elakartade tumörer, åderbråck eller blodpropp, bakteriella inflammationer eller hudåkommor och inte före 10:e graviditetsveckan.
I Sverige används massage bl.a. inom idrott och dans och som ett led i annan fysioterapeutisk behandling.

Kontakt

Fiskebergsvägen 2
47470 Mollösund

Tel: +46 702 21 37 82
Mail: petra.massoren.carlsson@gmail.com