Triggerpunkter

Triggerpunkter är en form av muskelspänning som kan uppstå akut eller smygande.
Orsaken till uppkomsten kan vara precis som vid muskelspänningar hållningsfel, ensidiga rörelser, felaktiga lyft mm.
Oftast när jag behandlar mina kunder vid främst halvkroppsmassage så passar jag på att arbeta med triggerpunkterna i den mån de finns och vill hittas.
Symtomen vid en triggerpunkt kan vara ömhet och värk i muskeln men många triggerpunkter ger även projicerad smärta till andra delar av kroppen, det vill säga att de ”triggar” smärta.
Exempelvis kan triggerpunkter i nackens muskler ge huvudvärk, triggerpunkter i sätesmusklerna ger ischiasliknande smärta (värk i benet) och triggerpunkt i skulderbladets muskler ge smärta ut i armen. Vid palpation (när man känner med händerna) av triggerpunkter är det en repliknande formation som kan kännas och inte bara en punkt eller knuta som en del verkar tro. Idag används inom skolmedicinen begreppet myofasciellt smärtsyndrom (på engelska Myofascial Pain Syndrome) som ett övergripande ämne där triggerpunkten ingår.
De två läkarna från USA, Janet Travell och David Simons, har från 1950-talet systematiserat och definierat vad en triggerpunkt är, vilka symtom som uppstår, hur de ska undersökas samt vilka behandlingsmetoder som kan användas. Inom den kinesiska medicinen har man dock tidigare nämnt om triggerpunkter under andra namn men de två västerländska läkarna har mer systematiskt gått igenom hur olika muskler påverkas av triggerpunkter och hur smärtorna refereras till andra områden.

Kontakt

Fiskebergsvägen 2
47470 Mollösund

Tel: +46 702 21 37 82
Mail: petra.massoren.carlsson@gmail.com